Menu

20-02-24

Faxe – Haslev Pigefodbold´s generalforsamling 20/2-2024

Vi var 11 til stede og 1 fuldmagt.
Formand på valg, Bo genopstiller. 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Dennis genopstiller og Henriette
fratræder. 2 suppleanter på valg, Morten genopstiller og Chieu fratræder
Vores kassér Charlotte fratræder.

Dennis blev valgt til referent og stemme tæller.

Formanden beretter om årets små og store ting der er sket. Bl.a. Mistet vi hele vores U16 årgang til
HFC kun for at se dem blive splittet ud til alle verdenshjørner, Vi er startet op i et nyt projekt som
hedder Get Moving, hvor vi skal prøve at udbrede pigefodbolden til SFO årgangene. Efter første
besøg på Nordskov SFO, har der efter følgende været 8 piger forbi til fodbold træning, hvilke man
må sige, er en kæmpe succes.

Vi ligger lige pt på 81 aktive medlemmer og vi er let stigende igen efter vi har haft et fald fra ca. 100
aktive medlemmer.
Charlotte viser regnskabet frem og fortæller at vi har modtaget nogle fine summer fra flere
forskellige steder bl.a. Ok, Get moving, Haslev festdage.
Og nederst på bundlinjen står et flot plus på 34000 kr.
Der blev stemt om en vedtægts ændring, som siger at kontingent skal betales 1/8, i stedet for 1/7 så
vi kommer nærmere sæsonstart.

Der var 12 for og derfor vedtaget.
Formanden Bo Krejnå fik genvalg med 12 stemmer for
Dennis Hansen (bestyrelsesmedlem) fik genvalg med 12 stemmer for
Karina Ly opstillet til bestyrelsesmedlem og blev valgt med 12 stemmer for
Morten Mørkeberg genopstiller som supp. Og blev genvalgt med 12 stemmer for
Sarah Jensen opstillet som supp. Og blev valgt med 12 stemmer for
Jette Rasmussen opstiller som kassér og blev valgt med 12 stemmer for
Martin Carlsen og Claus Haugaard blev valgt til bilagskontrollanter men 12 stemmer for.
Evt.
Vi arbejder på at lave et indendørs stævne på hjemmebane til vinter for alle klubbens årgange og så
skal vi have ansvaret for store bar til Haslev festdage begge dage i år.

Luk